Kontakt:

Peter DANIŠ
konateľ
J. Švermu 13
93401 Levice

telefón: 036 - 6312 641
mobil: 0915 707 838
email: info@pedantlevice.sk

Naša ponuka:

  • strojárska výroba a montáž

  • opravy strojov

  • konštrukčné prvky

  • technológie vo výrobných halách

  • zámočnícka výroba a montáž